LUCKO_logga gul

Ukrudt

Groft opdelt findes der frøukrudt og rodukrudt. Frøukrudt dør stort set direkte, når man bearbejder det. Rodukrudt derimod har en etableret rod, hvor livskraften sidder, hvilket betyder at den fortsætter med at vokse efter berabejdning og hurtigt stikker sine grønne blade op over jorden igen. Trods det at frøukrudt er lettere at få bugt med, kan det være mindst ligeså stort et problem som rodukrudt. Engrapgræs er et sådant eksempel, som stortrives på grusarealer. Den spreder så store mængder frø, at der til stadighed skyder  tusindtals nye planter op så hurtigt som vejret tillader det. Rodukrudts rødder f.eks kvikgræs og mælkebøtter vokser sværttilgængelige langt ned i jorden. De er derfor svære at udrydde.

Behandling af ukrudt:

Alle er vi vel generelt set lidt dovne og ønsker at ukrudtet skal forsvinde og dø af sig selv, men desværre er dette kun ønsketænkning. Uden de aggressive kemikalier, som i dag forbydes, må vi alle indse at det i løbet af en sæson fremover vil kræve mellem 4-8 bearbejdninger for at opretholde et rimeligt ukrudtsfrit område alt afhængigt af ukrudtsmængden og vejret. Dette er uanset, hvilken metode man vælger. Derfor bliver det endnu vigtigere, at man har hurtige, effektive og ergonomiske redskaber.

Mekanisk ukrudtsbekæmpelse:

Anvendes på 3 måder.

  1. Man skærer planten over. Når man gør dette, er det vigtigt at det sker under vækstpunktet på planten, som er det punkt hvor planten vokser ud fra. Hvis man skærer planten over vækstpunktet fortsætter planten blot med at vokse og ekspandere.
  2. Man trækker planten op med roden. Det er den mest tidskrævende metode, da man som regel må gøre dette ved håndkraft.
  3. Man dækker planterne over, så lyset ikke kan nå ned til dem. Alle vækster kræver sollys for at kunne vokse.

Termisk ukrudtsbekæmpelse:

Den absolut hurtigste metode.

Metoden går ud på, at man hurtigt varmer den grønne vækst op. Væsken i cellerne udvider sig ved opvarmningen og sprænger cellevæggene. Herved kan planten ikke længere optage væske og næring, hvorefter den visner. Visse typer ukrudt dør direkte efter behandling mens andre overlever. Disse typer ukrudt kræver gentagne behandlinger. Giv ikke op – hav tålmodighed.

”Tidligere udførtes næsten al ukrudtsbekæmpelse på forseglede arealer med kemiske bekæmpelsesmidler i Danmark. I takt med de seneste års øget miljøbevidsthed er anvendelsen af kemiske bekæmpelsesmidler formindsket.

(…) er de kommunale forvaltninger henvist til kun at bruge termiske og mekaniske metoder. Omkostningerne til ukrudtsbekæmpelse er steget kraftigt nogle steder op til 5 gange, hvilket ikke kun skyldes at de alternative metoder er dyrere og mindre effektive, men også at viden om hvordan de skal anvendes på mange måder er utilstrækkelig.”

 

Fra ”Styr på væksten – bæredygtig ukrudtsbekæmpelse på forseglede arealer”. Skrevet af Håkan Schroeder og David Hansson, forskere ved Lantbruks-universitetets institution för landskaps- och trädgårdsteknik vid Alnarp.

Bogen (på svensk) kan bestilles gennem Green & Blue Products ApS – greenandblue@greenandblue.dk

H14 og R6
Hjulhakken
Mælkebøtte