LUCKO_logga gul

Hjulhakken

Verdens bedste håndredskab til ukrudtsbekæmpelse

på grusgange og til kantskæring i din have. Redskabet skubbes

fremad med begge arme og har en trinløs højdeindstilling

på håndtaget. Rensejern 25 cm bredde som standard.

Ekstra tilbehør: Rensejern 25 cm, 35 cm og 50 cm,

Kantskærer, hyppeplov, sneplov 70 cm  bredde og

Gangrive 1 m bredde.

SE FILMEN OM HJULHAKKEN

 

Rensejern 25 cm og 35 cm

1 mm fjederstål i det selvslibende skær giver altid

et effektivt resultat.

Kantskæreren

Den hurtigste kantskærer på markedet, som giver

en virkelig god præcision og flytter materialet ud.

SE FILMEN OM KANTÆRAREN

 

Sneploven 70 cm

Slut med at skovle!

Med sneploven rydder du enkelt og hurtigt 70 cm brede gange. Hvis du har travlt kan du til og med løbe med den.

             SE FILMEN OM SNEPLOVEN

 

Gangrive 1 m bred

Perfekt finish på grusgangene med vor 1 meter brede gangrive.

Hyppeploven

Anvend hyppeploven i køkkenhaven til kartofler, løg og Gulerødder.

        
         SE FILMEN OM HYPPEPLOVEN

 

Rensejern 50 cm

Er vores største rensejern. Det kan anvendes på grusgange og jordarealer til  ukrudtsbekæmpelse.

Uktudtsharven
Tanken med uktudtsharven er at den skal erstatte en stor del af det manuelle håndarbejde under den første del af vækst sæsongen for grøntsagsdyrkningen. Det er dette tidspunkt, som er mest tidkrævende og omkostningstungt. 
De lange fjederpinde pendler sideværts og flytter jorden, så den dækker de mindre ukdrudtsplanter. Det er således vigtigt at køre på rette tidspunkt. Fordelen med harven er at man kan køre over rækkerne, når planterne er veletablerede ca. 4-5 cm (varierer afhængig af afgrøde) uden at beskadige dem. Arbejdshastighed: desto hurtigere jo bedre. 

    SE FILMEN OM UKRUDTSHARVEN

Hjulhakken
Slut med at skovle!
Verdens bedste kantskærer
Hyppeploven
Gangrive 1 m bred

          Enkelt                           Effektivt                            Ergonomisk