LUCKO_logga gul

Redskap för ogräsbekämpning

Våra handredskap är anpassade till olika trädgårdsmiljöer så att man kan välja ett eller flera redskap för ogräsrensning som passar bra till just den miljö man har i sin trädgård.

Vi har 11 stycken handredskap på skaft och ett handredskap utan skaft

Handredskapen hittar du i produkt menyn.

Du kan även se:

Hävstångsmetoden

Arbetet med handredskap vid ogräsbekämpning  upplevs i stort sett alltid som mycket krävande och arbetsamt. En av de viktigaste skälen är att man inte har  ett bra arbetssätt. Vid arbete med bygelhackor blir det naturligt att stå med rak rygg när  man greppar skaftet på rätt sätt. Se bilden intill.  Försök att arbeta så nära fötterna som möjligt och förflytta dig på ytan du arbetar med.

1. Håll handen mitt på skaftet stilla. Tryck med båda händerna redskapet ner mot marken.

2. Pressa handen i änden på skaftet framåt vilket kommer att resultera i att

3. Redskapet trycks mot dig.
Arbetssättet minskar radikalt belastningen på rygg och axlar samtidigt som kraftutväxlingen ökar.

Enkelt                            Effektivt                            Ergonomiskt