LUCKO_logga gul

Värmebehandling

Den absolut snabbaste metoden!
 

Metoden går ut på att man hastigt värmer upp den gröna växten som därefter vissnar ner.

Vätskan i cellerna expanderar vid uppvärmningen och spränger cellväggarne. Detta resulterar i att plantan inte längre kan suga upp vätska och näring. Många ogräs dör direkt efter behandling. Rotgräs som t.ex. maskros,kirskål och kvickrot vissnar också ner, men roten överlever enstaka behandling. Dessa gräs kräver upprepad behandling och resulterar i utarmning. Upprepad behandling resulterar i att roten kommer att minska i storlek. Optimal behandling skall ske när plantorna är ca 3-5 sm stora. Men om behandlingen konstant sker innan plantorna är över 10 cm stora kommer man få en krympande rotmassa. Det blir synligt genom att plantorna blir klenare och tillväxthastigheten hos plantan minskar.

 

 

Metodens egenskaper:         

 Snabbt och enkelt

Arbetshastighet:                           4-6 km/tim.

Tändning:                                    Piezotändare

Energikälla:                                 Gasol

Väderokänslig metod.

Lätt att komma åt på komplicerade platser.

 

Bränn inte ogräset- värm hastigt så spar du tid och pengar.

Maskros
Maskros direkt effter värmebehandling
Maskros effet ca 2-3 dagar

Enkelt                               Effektivt                               Ergonomiskt